Prečo zateplovať?

V minulosti ľudí otázka šetrenia nákladov za vykurovanie bytu a spoločných priestorov príliš netrápila. Účty za kúrenie sa rozrátali rovnomerne podľa podlahovej plochy bytov. Dnes však tvorí väčšiu časť nákladov za kúrenie vlastná spotreba bytu (ktorú začali obyvatelia z ekonomických dôvodov regulovať) a zvyšok únik tepla a vykurovanie spoločných priestorov. To prinútilo obyvateľov domov zamyslieť sa nad investíciami, ktoré dlhodobo minimalizujú náklad za teplo a zabránia úniku tepla z bytov i spoločných priestorov bytových domov.

Zníženie spotreby energie na vykurovanie však nie je jedinou výhodou zateplenia.Zateplenie odstraňuje aj tepelné nedostatky v miestach tepelných mostov a zabráni kondenzácií vodných pár, a tým vzniku plesní, bráni zatekaniu a predlžuje životnosť každej budovy. Nezanedbateľnou výhodou zateplenia vášho domu je aj krajší architektonický a estetický vzhľad budovy.


Prečo zatepliť novostavbu?

Na základe sprísnených požiadaviek na tepelnotechnické vlastnosti vyplývajúce z STN 73 0540 platnej od 1.1.2013 už aj od novostavby sa vyžaduje, že jej múry musia spĺňať vyšší tepelnoizolačný štandard. Neustály rast cien energií vytvára zo zatepľovania nevyhnutnosť. Zateplená novostavba zároveň zvýši životnosť a cenu budovy. Poraďte sa s našimi odborníkmi o výhodách zateplenia vašej novostavby.

 

Výpočet rosného bodu

Rosný bod predstavuje teplotu, pri ktorej je vzduch maximálne nasýtený vodnými parami. Nesprávny odhad a slabý tepelný odpor muriva, resp. poddimenzovanie tepelného odporu v mieste tepelných mostov majú za následok tvorbu plesní. Podľa výpočtu kritickej povrchovej teploty na vznik plesní sa určí hrúbka zateplenia. Správnu hrúbku a typ zateplenia určí projektant podľa potrieb vášho domu. Naša firma zamestnáva skúsených projektantov s dvadsaťročnou praxou, ktorí odporučia to najvhodnejšie zateplenie pre váš dom.

 

Komu zveriť zateplenie svojho domu?

Výber firmy, ktorá zrealizuje stavbu alebo obnovu vášho domu, je veľmi dôležitý. Mala by mať dostatok skúseností, praxe, odborný personál, profesionálny prístup a v neposlednom rade certifikát o svojej činnosti. Pri výbere firmy sa rozhodujte na základe zrealizovaných prác a referencií. Spoločnosť RV Stav s.r.o. spĺňa všetky zo spomenutých faktorov, o čom svedčí množstvo realizovaných projektov a spokojných zákazníkov.